Muzeum / polityczna / Id: 43

"O skutecznym rad sposobie albo o utrzymywaniu ordynaryinych seymow - częsc czwarta y ostatnia" z roku 1763.

z archiwum rodzinnego BKJ

Obiekt: Collegium Nobilium

Ten egzemplarz książki nigdy nie został oprawiony ani nawet przeczytany, gdyż karty nie są rozcięte. Jedynie ktoś wyciął stronę tytułową i przez to jest ona najbardziej zniszczonym fragmentem książki.

Strona tytułowa.

Strona druga, cytat z książki Załuskiego

Wstęp z fragmentem przedmowy króla Stanisława Leszczyńskiego do książki "Głos Wolny.."

fragment jednej z nierozciętych kart

Strona z zakończeniem

Fragment spisu treści

Pozwolenie na druk wydane przez Arcybiskupa Poznańskiego i Warszawskiego

Powiększenie fragmentu strony tutułowej