Muzeum / medal / Id: 436

Medal pamiątkowy z okazji ukończenia budowy Szosy Brzeskiej

Ze zbiorów Roberta Marcinkowskiego

Obiekt: Pomnik Szosy Brzeskiej

Z okazji ukończenia budowy Szosy Brzeskiej zostały wybite, podobno z tego samego metalu z którego odlano pomniki, dwa pamiątkowe medale, jeden po łacinie, drugi po polsku.

Poniżej prezentujemy awers i rewers medalu z polskimi napisami. Jego powiększenie (z nieznacznymi różnicami) znalazło się na pomniku przy ul. Grochowskiej w formie medalionów.
Strona zawierająca napis, w którego treści znalazła się informacja, że Aleksander I był również królem Polski została usunięta z pomnika prawdopodobnie w 1915 r.