Muzeum / kursu / Id: 47

Świadectwo ukończenia kursu handlowego z 1933 r.

z archiwum domowego JB

Obiekt: budynek Ministerstwa W.R. i O.P.

Świadectwo w całej okazałości

Powiększenia

rysunek górny

rysunek dolny

pieczęć