Muzeum / cegiełka / Id: 48

Pocztówka - cegiełka na Legię Inwalidów Wojsk Polskich z roku 1931.

z archiwum domowego BKJ

rewers pocztówki

awers pocztówki

powiększenie stempla