Muzeum / miesięczny / Id: 5

Bilet miesięczny - listopad 1936 r.

z archiwum rodzinnego KJ

Powiększenie plomby