Muzeum / fotograf / Id: 51

Wizytówki Zakładu Fotograficznego St. Bogackiego.

z archiwum rodzinnego JB

Obiekt: Krakowskie Przedmieście 7

Przed rokiem 1914

Po roku 1914