Muzeum / związkowa / Id: 52

Legitymacja członkowska Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych Miasta St. Warszawy wydana 1 kwietnia 1935 roku.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Miodowa 8

Okładka

Środek