Muzeum / stowarzyszenia / Id: 56

Legitymacje: Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich z roku 1934 i Stowarzyszenia Techników Polskich z lat 1938 i 1939.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Czackiego 3/5

Legitymacja SIMP

Legitymacje STP

Środek legitymacji z 1938 r.