Muzeum / kwit / Id: 58

Kwit z Konsulatu Francuskiego potwierdzajacy opłatę za wizę z 1936 r.

z archiwum domowego BKJ

Obiekt: Frascati 22