Muzeum / firmowy / Id: 59

Pisma: Ministerstwa Komunikacji z 1926 roku i Ministra Komunikacji z lat 1927-1930 roku.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Ministerstwo Komunikacji

Druki z lat 1926 - 1927.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej rozporządzeniem z 24 września 1926 przywrócił Ministerstwo Komunikacji, które w roku 1919 zostało przemianowane na Ministerstwo Kolei Żelaznej (w 1924 nazwę skrocono do Ministerstwo Kolei). Prawdopodobnie ministerstwo dysponowało dużymi zapasami papierów firmowych z nadrukami "Ministerstwo Kolei" i "Minister Kolei", skoro jeszcze przez ponad rok używano starych firmówek z maszynowym dopiskiem "Komunikacji"

Pismo Ministerstwa z czerwca 1926 roku.

Pismo Ministra z grudnia 1927 roku.

Powiększenie stempli

Godło wg wzoru z ustawy z 1 sierpnia 1919 r.

Godło wg wzoru z rozporządzenia Prezydenta RP z 13 grudnia 1927 r.

Informacje o papierze

Widoczne nadpisane słowo "KOLEI"

Druki z lat 1929 - 1930

Równocześnie z wprowadzeniem nowych firmówek zmniejszono również ich wielkość do formatu A4.
Zadziwia fakt, że jeszcze przez ponad rok od daty wprowadzenia nowego wzoru godła państwowego na pieczątce ministra widniał stary wzór godła!