Muzeum / dowód osobisty / Id: 6

Dowód osobisty wydany w 1926 r. przez Komisariat Rządu na M. St. Warszawę

z archiwum rodzinnego KJ

Powiększenia

stempel

wzór tła dokumentu