Muzeum / kwit / Id: 62

Kwit z "Kasy Pokładnego Magistratu m. Stoł. Warszawy" z roku 1919 i dodatek z roku 1908.

zbiory własne muzeum + archwum rodzinne JB

Obiekt: Ratusz

Powiększenie stempla

Dodatek

Dzięki zapiskom pana Mieczysława Ł. (urzędnika bankowego) dokonanych z iście bankową precyzją możemy dowiedzieć się jakie były koszty pogrzebu w roku 1908. Zapiski dotyczą pogrzebu jego brata Jana Ł. Pan Mieczysław zapisał wszystkie wydatki z tych dni, nie tylko pogrzebowe, dlatego sumę ogólną należałoby pomniejszyć o wydatki na dom, pieniądze dla siostry Geni i kolacje.