Muzeum / firmowy / Id: 65

Pismo z kancelarii Warszawskiego Generała Gubernatora z roku 1877.

z archiwum rodzinnego JB

Obiekt: Pałac Namiestnikowski

Eugenie Ł. przekazała za pośrednictwem warszawskiego Generał Gubernatora prośbę do Wielkiej Księżniczki Carewny Marii Fiedorowny o ułaskawienie jej braci bliźniaków Stefana i Jana skazanych w 1865 roku na 15 lat katorgi. Poniższe pismo jest odmowną odpowiedzią na jej prośbę. Odmowa została wydana na podstawie świadectwa naczelnika Jenisiejskiego Kraju (gdzie ówcześnie przebywali Stefan i Jan), że odbywają oni karę za udowodnione przestępstwo.

Druga strona pisma