Muzeum / stowarzyszenia / Id: 67

Legitymacja "Zjednoczenia Polskich Inżynierów Katolików" z roku 1939.

zbiory własne muzeum