Muzeum / świadectwo / Id: 69

Dokumenty z Parafii Św. Jana z roku 1885 i 1910.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Katedra Św. Jana

Świadectwo urodzenia z roku 1885.

Świadectwo ślubu z roku 1910.

Świadectwo śmierci z roku 1910.

Powiększenie stempli.

Stempel "Urzędnik Stanu Cywilnego Parafii Św. Jana w Warszawie" z dokumentu z roku 1885

Podobny stempel na dokumencie z 1910 roku lecz z błędem w polskim napisie. Zamiast skótu "Urzęd." jest mylnie "Urząd."