Muzeum / karta wstępu / Id: 7

Karta wstępu na obrady Zgromadzenia Narodowego w dniu 8.05.1933 r.

archiwum rodzinne KJ

Obiekt: budynek Sejmu