Muzeum / dowód osobisty / Id: 72

Dowody osobiste z 1935 i 1942 roku.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Ratusz

Dowód z roku 1935.

Dowód z roku 1942.

Formularz identyczny jak z roku 1935. Z pieczątki usunięto skrót "st" (stołecznym).

Powiększenie stempli.

Z dokumentu z 1935 r.

Pięczęć Wydziału Ewidencji Ludności Zarządu Miejskiego st. m. Warszawy. Herb miasta wg. projektu Zygmunta Szellera zatwierdzonego przez Zarząd Miasta 2 grudnia 1915 r.

Sucha pieczęć Magistratu.

Z dokumentu z 1942 r.

Herb miasta wg. projektu Szczęsnego Kwarty zatwierdzonego 31 stycznia 1938r. Pieczęć rożni się od przedwojennych usuniętym skrótem "stoł."