Muzeum / kwit / Id: 77

Kwit z roku 1877 potwierdzajacy opłate za naukę w 6-cio klasowej szkole żeńskiej Matyldy Karwowskiej.

z archiwum rodziny M.

Obiekt: Elektoralna 47

pod tekstem podpis właścicielki szkoły

Szkoła Matyldy Karwowskiej występuje jeszcze w spisie szkół z roku 1904 natomiast jak widać z nagłówka dokumentu poniżej na Elektoralnej 47 w roku 1912 mieściła się już inna szkoła.