Muzeum / honorowy / Id: 80

Dyplom honorowy Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych z roku 1888.

z archiwum rodziny M.

Powiększenia