Muzeum / paszport / Id: 83

Paszport z roku 1917 wydany przez okupacyjne władze niemieckie.

zbiory własne muzeum

Okładka

Strony

Powiększenia

Faktura strony i nazwa drukarni.