Muzeum / cegiełka / Id: 84

Pocztówka propagandowa z listopada 1914 roku.

zbiory własne muzeum

Fragment rewersu pocztówki.

Nazwa wydawnictwa i informacja o zezwoleniu cenzury z listopada 1914 r.

Komentarz

Specjalnie dla muzeum komentarz Szymona Kucharskiego