Muzeum / świadectwo / Id: 85

Świadectwa: ślubu i urodzenia z parafii Św. Krzyża z lat 1919 i 1922.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Kościół Św. Krzyża

Świadectwo Ślubu z grudnia 1918 roku.

Klasyczny dokument okresu przejściowego. Formularz jeszcze z "Gubernia", poza tym zamiast stempla Urzędnika Stanu Cywilnego - pieczęć parafialna.

powiększenie stempla

Świadectwo Urodzenia z roku 1922.

powiększenie stempla

Rewers dokumentu