Muzeum / paszportowy / Id: 9

Formularz paszportowy z 1936r.

z archiwum rodzinnego KJ