Muzeum / służbowa / Id: 91

Legitymacja służbowa Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego z roku 1935.

zbiory własne muzeum

Okładka

Powiększenia

stempel Kuratorium

orzeł i sucha pieczęć z okładki