Muzeum / karta wypisowa / Id: 92

Karta wypisowa ze szpitala Św. Stanisława z roku 1940.

zbiory własne muzeum