Muzeum / dowód osobisty / Id: 96

Dowód osobisty Wyższej Szkoły Handlowej z roku 1927.

zbiory własne muzeum

Obiekt: Rakowiecka 6

Okładka

Na środku sucha pieczęć z nazwą i herbem uczelni.

Wybrane strony

Powiększenie stempla