Neony - ulotny ornament warszawskiej nocy

W imieniu Wydawcy i Autorów zachęcamy do zapoznania się z książką: 

"Neony. Ulotny ornament warszawskiej nocy"

opatrzonej tekstem Jarosława Zielińskiego i fotografiami Izabelli Tarwackiej-Trzeszczyńskiej (vel IzaTT)

zielinski_neony_0.jpg

Współfinansujący: Miasto Stołeczne Warszawa

Partner wydania: Centrum Development & Investments Polska

Patronat medialny: "Spotkania z Zabytkami"Magazyn "Stolica"Fundacja "Warszawa1939.pl"

Szczegółowe informacje:

Fundacja Hereditas

www.fundacja-hereditas.pl.