Bibliografia - Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego tom 9 zeszyt 2

tytuł:
Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego tom 9 zeszyt 2
wydawnictwo:
Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
miejsce/rok:
Warszawa, 1970

Maria Czajkowska, Założyciele Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie : (ze wspomnień)

str. 298