Lwy - Mauzoleum Stanisława Kostki Potockiego i jego żony Aleksandry z Lubomirskich w WilanowieLwy warszawskie

Rzeźby lwów trzymających herb Pilawa (Potockich) i herb Szreniawa bez Krzyża (Lubomirskich):

herb Pilawa - Potockich

herb Szreniawa bez Krzyża - Lubomirskich

listopad 2016 (?)
2008 (?)

Mauzoleum Potockich w Wilanowie:

przed 1915 (?)