Bibliografia

tytuł:

Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych, 1889, nr 18, 22 kwietnia / 4 maja 1889, str. 253