Bibliografia

tytuł:

Iwona Szustakiewicz „Systematyka form historyzmu w pracach warszawskiego architekta na przykładzie twórczości Juliana Ankiewicza”, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 2013, z. 1 str. 57–96