Bibliografia

tytuł:

Jan Jaroš, Uniwersytet Karola w Pradze, praca dyplomowa: „Budovy zastupitelských úřadů ČSR v meziválečném období; strategie jejich výběru a získávání”, Praha 2006, str. 179-180 (link)