Bibliografia

tytuł:

Album „Al. Szucha 25. Historia gmachu polskiej edukacji. Warszawa 2014.” Tekst: Tomasz Urzykowski.