Bibliografia

tytuł:

Nowy Kurjer Polski, 1926, nr 17 z 17 lutego 1926