Bibliografia

tytuł:

Księga adresowa przemysłu, handlu i finansów, 1922