Bibliografia

tytuł:

Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego: A. Stachecka