Bibliografia

tytuł:

Sprawozdanie z Działalności Zarządu m. st. Warszawy za rok budżetowy 1.IV.1931/31.III.1932, str. 65