Bibliografia

tytuł:
Sprawozdanie z Działalności Zarządu m.st. Warszawy 1924/1925, str. 347