Bibliografia - "Dzieje budowlane warszawskiego pałacu Adama Kazanowskiego w świetle badań architektonicznych"

autor:
Małgorzata Rozbicka, Robert Kunkel, Wojciech Wółkowski
tytuł:
"Dzieje budowlane warszawskiego pałacu Adama Kazanowskiego w świetle badań architektonicznych"
miejsce/rok:
2017

w: Ochrona Zabytków, 2017, nr 1

str. 5-47