Bibliografia

tytuł:
Warszawskie synagogi. Na tropie tajemnic, str. 183-187