Bibliografia

tytuł:

Agnieszka Witkowska-Krych, Główny Dom Schronienia w: Zagłada Żydów Studia i Materiały, Grudzień 2017, str. 375-376 -> link