Bibliografia

tytuł:

Marietta Strzałkowska, 50-lecie prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, w: Collectanea Theologica, 1972, tom 42 nr 4, str. 209-218 -> link