Bibliografia

tytuł:
Szkolnictwo m.st. Warszawy : (sprawozdanie z działalności z zakresu pracy Wydziału Szkolnego). 1921, str. 9, 27