Bibliografia

tytuł:
"Dziennik Białostocki", 1919, nr 53, str. 3