Lwy - Al. Ujazdowskie 16 róg Piusa XILwy warszawskie