Lwy - Chmielna 22 róg Zgoda 1Lwy warszawskie

Lwy w konsolach (podporach) balkonów:

marzec 2017

Chmielna 22 róg Zgoda 1:

23 sierpnia 1929
źródło: Zdjęcie nadesłane przez Marcina Szymańskiego