Lwy - Królewska 16Lwy warszawskie

Główki lwów zdobiące gzyms kamienicy:
ok. 1879
źródło:

"inżynieria i budownictwo", 1881

Główki lwów zdobiące gzyms miniatury kamienicy:

Kamienica Granzowa - projekt i miniatura prezentowana w Parku Miniatur Województwa Mazowieckiego:

źródło:

"inżyniera i budownictwo", 1881

2014
autor: Marta Szczeblewska