Lwy - Królikarnia - ParkLwy warszawskie

Rzeźba lwa (z 2001 r.) autorstwa Marii Papy Rostowskiej stojąca nieopodal głównego wejścia do pałacu:

lipiec 2018

pałac Królikarnia:

przed 1930
źródło:

"Polska w krajobrazie i zabytkach"