Lwy - Łazienki - Pałac na Wyspie - elewacja północnaLwy warszawskie

Rzeźby zdobiące taras północny pałacu:

listopad 2016
autor: Dobrochna Badora
listopad 2016
autor: Dobrochna Badora

Pałac na Wyspie:

lata 30-te XX w. (?)
autor: Tadeusz Cyprian