Lwy - Moniuszki 10Lwy warszawskie

Posągi dwóch lwów zdobiących elewację budynku:
listopad 2016
autor: Dobrochna Badora
styczeń 2017

Gmach Włoskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Riunione Adriatica di Sicurta przy Moniuszki 10:

1930
źródło:

"Światowid", 1930, nr 12